Hyr Regjistrohu Çdo të Shtunë: 19:00 - 23:59

Roulette Night - RoyaleClub
Admiruesit e Roulette tani mund të përfitojnë 200 EUR/CHF nga RoyaleClub me anë të këtij promocioni! Kalo momentet e një të Shtune me ndjesitë e Roulette në shtëpi apo kudo tjetër! Adrenalinë e dyfishtë fitoreje! 

Si funksionon?

Gjeni 4 herë rradhazi ku do të ndalojë zari në tavolinën e Roulette në një nga treshet e përbëra nga 12 numra dhe përfitoni 200 EUR/CHF Bonus nga RoyaleClub. Në këtë rast, mjafton të kontaktoni në Live Chat 24/7 dhe asistentet ju ndihmojnë me përfitimin e këtij bonusi.

Ku duhet të luhet basti?

1st12 (Grupi i numrave nga 1 deri në 12).
2nd12 (Grupi i numrave nga 13 deri në 24).
3rd12 (Grupi i numrave nga 25 deri në 36).

2to1 (Grupi i numrave horizontal nga 1 deri në 34).
2to1 (Grupi i numrave horizontal nga 2 deri në 35).
2to1 (Grupi i numrave horizontal nga 3 deri në 36).

Rregullat & Kushtet

1. Ky promocion vlen për ditën e Shtunë. Nga ora 19:00 deri në 23:59 të kësaj dite.
2. Duhet të gjendet 4 herë rradhazi (njëra pas tjetrës) në cilat nga grupet e sipër përmendura do të qëllojë zari që të fitohet Bonusi 200 EUR/CHF.
3. Basti minimal duhet të jetë 5 EUR/CHF.
4. Promocioni do të jetë i vlefshëm vetëm nëse basti do të vendoset vetëm në një nga grupet e sipër përmendura në një lojë, në të kundërt promocioni nuk është i vlefshëm.
4.1. Shembull 1 kur promocioni nuk është i vlefshëm: Nëse vendoset basti në 1st12 dhe në 2nd12 njëkohësisht në një lojë etj.
4.2. Shembull 2 kur promocioni nuk është i vlefshëm: Nëse vendoset basti në 1st12 dhe EVEN apo të tjera opsione.
4.2. Shembull 3 kur promocioni nuk është i vlefshëm: Nëse vendoset basti në 1st12 dhe 2to1 njëkohësisht etj.
5. Promocioni vlen vetëm një herë gjatë Roulette Night.
5.1. Shembull: nëse gjeni 4 herë rradhazi në cilën nga grupet 12-she të sipër përmendura do të qëllojë zari dhe përfitoni 200 EUR/CHF nga promocioni, dhe sërish gjendet 4 herë rradhazi, ky bonus nuk përfitohet sërish në rastin e dytë.
6. Promocioni është i vlefshëm për lojërat Roulette vetëm në Kazino Live të RoyaleClub.
7. Në rregullat e promocionit vlejnë edhe të gjitha rregullat e përgjithshme të RoyaleClub, duke përfshirë këtu të gjitha Termat & Kushtet.

© royaleclub.ch 2022. All rights reserved.